شورای انتشارات دانشگاه


 

  اعضای شورای انتشارات دانشگاه

 

دبیر شورا : جناب آقای سید حمید نبوی

جناب آقای دکتر سید کاوه حجت

جناب آقای دکتر جمال کسائیان

جناب آقای مهندس محمد امین یونسی هروی

جناب آقای دکتر محمدرضا جلیلوند

جناب آقای دکتر مرتضی پیش قدم

جناب آقای دکتر مهدی قربانیان

سرکار خانم طوبی حسینی عزیزی

سرکار خانم دکتر مریم جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...