کارگاه ها و همایش ها

222
  1.  کارگاه اصول رتبه بندی بین المللی دانشگاهها، 13 اسفند 1399، سخنران: دکتر مریم درخشان
  2.  کارگاه ترجمان دانش، 3و 4 اسفند1399، سخنرانان: دکتر فرزانه فضلی دکتر ناهید رمضان قربانی
  3.  کارگاه اخلاق در انجام کارازمایی بالینی،26 بهمن 1399، سخنران: دکتر شمسی گوشکی
  4.  کارگاه مراقبت های بهداشتی و پروتکل بهداشتی در پاندمی کرونا، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنران: دکتر افشین دلشاد
  5.  کارگاه رژیم غذایی در بیماران کوید-19، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنران: دکتر محمدرضا جلیلوند
  6.  چهاردهمین کنگره دانشجویان شرق کشور، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنرانان: دکتر محمدرضا هاشمیان، دکتر محمدرضا جلیلوند، دکتر افشین دلشاد