تماس با ما

191

 

کارشناس اداره انتشارات:

خانم مریم لنگری زاده

 

تلفن تماس :

058-32297182

058-32296764

058-32296769

 

ایمیل انتشارات :

book.nkums@gmail.com

pub@nkums.ac.ir

 

آدرس :

خراسان شمالي - بجنورد - خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی (ع)- دانشکده پرستاری- اداره انتشارات دانشگاه