آئین نامه ها

283

دانلود آیین نامه پرداخت هزینه های چاپ کتاب و حق الزحمه تالیف و ترجمه کتاب در سال 1398

 

اعضای شورای انتشارات

دکتر امیر امانی (رئیس شورا)

 سید حمید نبوی (دبیر شورا)

دکتر امید توپچیان

محمد امین یونسی هروی

 دکتر جواد هاشمی

 سپیده غلامی

 دکتر یاسمن بزرگ نیا

 سید حمید حسینی

 دکتر مهران وطنچیان

 محسن بهزادنیا

 اسماعیل حاتمی