شورای اطلاع رسانی

525

آئین نامه شورای اطلاع رسانی پزشکی (اطلاعات و انتشارات علمی) دانشگاه

آيين نامه شوراي اطلاع رساني .pdf

 


 

لیست اعضای محترم شورای اطلاع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقاي دكتر بهرام بیباک

معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه

2

جناب آقاي دكتر پیمان آل شیخ

مدير محترم توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات

3

جناب آقاي دکتر محدث حکاک

مدير محترم توسعه فناوري سلامت

4

دکتر محمد امین یونسی

مدير محترم اطلاع رساني پزشکی

5

جناب آقای دکتر ابراهیم گلمکانی جانشین(سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان)

سردبیر محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

6

جناب آقای دکتر حمزه وحیدی فر

سرپرست محترم آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) دانشگاه

7

دکتر سید حسن سیدشریفی

عضو محترم هیات علمی دانشکده

8

دکتر اعظم اروجی

عضو محترم هیات علمی دانشکده

9

دکتر زهره عباسی

مدیر محترم مرکز EDC دانشگاه

10

دکتر مهدی حارث آبادی

عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری

11

دکتر سید حمید حسینی

رئیس محترم دانشکده بهداشت

12

جناب آقای محسن بهزاد نیا

مدیر فنی محترم کتابخانه مرکزی

13

آقای محمدکریم صابری

عضو محترم هیات علمی دانشکده